en bild

Sömnapnémottagning

Välkommen till SHC:s sömnapnémottagning.

Vi utreder och behandlar vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS).

Remiss krävs för utredning

Remiss krävs för sömnapnéutredning samt för patienter som nyligen utfört en undersökning som påvisat sömnapné och där behandling önskas.

Remiss krävs ej för behandlingskontroll

Patienter som behöver kontroll av pågående behandling för sömnapné med andningshjälpmedel (CPAP/APAP/Bi-Level) eller antiapnéskena kan själva ta kontakt med oss. För behandlingskontroll krävs ingen remiss.

Vi deltar i följande kvalitetsregister: Sesar