en bild

Aleris Sömnapné

Välkommen till Aleris sömnapné (tidigare Stockholm Heart Center).

Väntar du på sömnapnéutredning eller behandling?

Om du stått i kö hos Aleris fysiologlab eller Capio St Görans sjukhus så kommer din remiss att skickas vidare till oss.

Då vi får en stor mängd remisser kan det dröja innan du får din kallelse men du behöver inte kontakta oss, vi kommer att höra av oss till dig.

Vi utreder och behandlar vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS).

Remiss krävs för utredning

Remiss krävs för sömnapnéutredning samt för patienter som nyligen utfört en undersökning som påvisat sömnapné och där behandling önskas.

Remiss krävs ej för behandlingskontroll

Patienter som behöver kontroll av pågående behandling för sömnapné med andningshjälpmedel (CPAP/APAP/Bi-Level) eller antiapnéskena kan själva ta kontakt med oss. För behandlingskontroll krävs ingen remiss.

Observera att om du har en välfungerande behandling så behöver du inte gå på regelbundna kontroller.

Vi deltar i följande kvalitetsregister: Sesar