en bild

Aleris Klinisk fysiologi

Välkommen till Aleris Klinisk fysiologi Hötorget (tidigare Stockholm Heart Center)

Vi tar emot dig som har remiss för fysiologisk undersökning av hjärta, kärl eller lungor. Se Väntetider för en lista över de undersökningar vi utför och hur lång väntetiden är för respektive undersökning.

Undersökningarna görs för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta funktionsgrad eller följa upp effekten av eventuell behandling. Resultaten utgör tillsammans med symtomen underlag i processen att ställa rätt diagnos och sedan utforma rätt behandling för dig.

Svar på undersökningen får du av den läkare som remitterat dig till oss. Denne har svaret ca tre dagar efter att du gjort undersökningen hos oss.

Observera att remiss krävs för alla undersökningar.