en bild

Aleris Kardiologi

Välkommen till Aleris Kardiologi (tidigare Stockholm Heart Center)

Vi fungerar som specialistkonsulter för primärvården och anlitas vid behov av utredning av misstänkt hjärtsjukdom (t ex kärlkramp eller hjärtsvikt) eller vid behov av uppföljning och bedömning av kronisk hjärtsjukdom som husläkaren inte kan hantera på egen hand.

Observera att remiss krävs för att få komma till oss.

Alla remisser som skickas till oss bedöms enligt www.viss.nu* och LEON-principen (Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå) är vägledande, detta för att sjukvårdens resurser ska kunna användas på bästa sätt.

För att undvika onödiga läkarbesök för dig som patient finns våra kardiologer även tillgängliga för husläkarna så att de enkelt kan konsultera en kardiolog - via telefon eller frågeremiss - kring vidare omhändertagande av sina patienter.

Vi deltar i följande kvalitetsregister: Rikssvikt, Auricula, Swentry.

*Viss.nu fungerar som ett beslutsstöd vid handläggning av patienter inom Stockholmsregionen och fokuserar på samverkan mellan vårdnivåer. Målgruppen är vårdgivare som har avtal med Region Stockholm.