en bild

Våra mottagningar

På Aleris Hötorget finns mottagningar inom följande tre områden: kardiologi, sömnapné och klinisk fysiologi

Vår kardiologmottagning har avtal med Region Stockholm. Vårt uppdrag är att ta hand om frågeställningar som inte kan hanteras av husläkare men som heller inte kräver akutsjukhusens resurser.

Läs mer

Vår sömnapnémottagning har avtal med Region Stockholm. Vi utreder, behandlar och följer upp behandling av obstruktiv sömnapné (OSAS). Klicka på länken för att läsa mer om vårt uppdrag.

Läs mer

Vi ingår i vårdval klinisk fysiologi Stockholm och utför undersökningar inom hjärta, kärl och lungor.

Läs mer

Vi tar emot patienter med sjukförsäkring samt privata patienter. Läs mer här.