en bild

Väntetider

Väntetiderna på denna sida uppdateras två gånger i månaden.

Hjärtundersökningar
 
Arbetsprov 2 veckor
Dygnsblodtrycksmätning 3 veckor
Ekokardiografi, transthorakal 4 veckor
Långtids-EKG (1-2 dygn) 3 veckor
Långtids-EKG (4-5 dygn) 3 veckor
Ortostatiskt prov <1 vecka
Stress-EKO 4 veckor
Tum-EKG 4 veckor
Vilo-EKG <1 vecka
Kärlundersökningar
 
Perifer cirkulationsutredning 2 veckor
Ultraljud artärsystem arm 1 vecka
Ultraljud artärsystem ben 1 vecka
Ultraljud carotis 2 veckor
Venös utredning 1 vecka
Lungundersökningar
 
Spirometri 14 veckor
Läkarbesök
 
Kardiolog 7 veckor
Sömnapné  
Sömnapnéutredning 6-8 månader