en bild

Väntetider

Väntetiderna på denna sida uppdateras två gånger i månaden.

Hjärtundersökningar
 
Arbetsprov 7 veckor
Dygnsblodtrycksmätning 1 vecka
Ekokardiografi, transthorakal 7 veckor
Långtids-EKG (1-2 dygn) 4 veckor
Långtids-EKG (4-5 dygn) 7 veckor
Ortostatiskt prov <1 vecka
Stress-EKO 11 veckor
Tum-EKG 1 vecka
Vilo-EKG <1 vecka
Kärlundersökningar
 
Perifer cirkulationsutredning 3 veckor
Ultraljud artärsystem arm 2 veckor
Ultraljud artärsystem ben 2 veckor
Ultraljud carotis 1 vecka
Venös utredning 2 veckor
Lungundersökningar
 
Spirometri 6 veckor
Läkarbesök
 
Kardiolog 10 veckor