Ledningsgrupp

VD
Mikael Lindh

tf Verksamhetschef
Lena Granér

Medicinskt ledningsansvarig läkare kardiologi
Richard Müller-Brunotte

MT/IT-samordnare 
Emil Lennartsson

Kvalitetstsamordnare/Marknadssamordnare
Monika Lindkvist

Medicinskt ledningsansvariga läkare

Richard Müller-Brunotte (kardiologi)

Anders T Nygren (klinisk fysiologi)