Kliniska läkemedelsprövningar

Vi är aktivt engagerade i utvecklingen av framtidens läkemedel för hjärt-kärlsjukdom.

Tillsammans med våra patienter har vi medverkat till att ta fram nya och effektivare behandlingsalternativ under 30 års tid.

Som patient hos oss kan du bli tillfrågad om intresse finns att delta i något av våra forskningsprojekt. Deltagandet är naturligtvis alltid helt frivilligt.