Ackrediterade metoder

Följande undersökningar är ackrediterade mot ISO/IEC 17025:2005, en standard för provnings- och kalibreringslaboratorier.

50_swedac.jpg

  • Arbetsprov, cykel
  • Dygnsblodtrycksmätning
  • Ekokardiografi transthorakal
  • Långtids-EKG
  • Perifer cirkulationsutredning
  • Spirometri
  • Ultraljud carotis
  • Ultraljud nedre extremitetsartärer
  • Ultraljud venös insufficiens
  • Vilo-EKG