en bild

Om oss

Affärsidé och vision

Affärsidé

Stockholm Heart Center är en kombinerad mottagning för kardiologi och fysiologi som stödjer primärvården och avlastar sjukhusen genom att utreda, diagnosticera och behandla patienter med hjärt- och kärlsjukdom på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt.

Vision

En bättre väg till ett friskare hjärta.

SHC:s policy

SHC:s verksamhet ska präglas av kvalitet och säkerhet samt visa stor omsorg om miljö och hälsa:

  • Vi visar respekt och engagemang för varje enskild individ.
  • Vi utför en god och säker vård som uppfyller patientens och beställarens förväntningar, på ett kompetent och personligt sätt.
  • Vi eftersträvar en hög tillgänglighet för patienterna.
  • Vi följer god professionell praxis samt gällande lagar och förordningar för verksamheten.
  • Dokumentation och patientuppgifter är åtkomliga och användbara enbart för behöriga.
  • Vid investeringar och inköp väljer vi utrustning, produkter och transporalternativ som minimerar negativa konsekvenser för vår gemensamma miljö.
  • Vi verkar för ekologisk hållbarhet genom resurshushållning och återvinning.
  • Vi ska ständigt kontrollera, underhålla och förbättra verksamheten.