en bild

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om oss.

Synpunkter på vården

Vi vill att du ska vara nöjd med den vård och det bemötande du får hos oss. Om du har några synpunkter vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan kontakta vår verksamhetschef eller använda vårt formulär för synpunkter.

Vid behov kan du ta hjälp av Patientnämnden. Patientnämnden utreder inte själva klagomål men kan stötta och hjälpa och - om så önskas - agera som länk mellan dig och oss.

Mer information om hur synpunkter på vården hanteras finns på 1177.se.