en bild

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om oss.

Hur hanterar ni personuppgifter?

Vi värnar om din integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vi har lång erfarenhet av ansvarfull hantering av personuppgifter och känslig information i enlighet med de krav som patientdatalagen (PDL) och andra lagar ställer på oss.

Stockholm Heart Center AB org. nr 556380-0431 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du som patient hos oss är intresserad av vilka personuppgifter som finns om dig ber vi dig kontakta oss via 1177 vårdguidens e-tjänster eller via telefon 08 – 505 215 00 (knappval 3).

Mer information om personuppgiftshantering hittar du på Praktikertjänsts hemsida.