en bild

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om oss.

Kan jag lista mig hos er?

Nej, du kan inte lista dig på en specialiserad öppenvårdsmottagning.