en bild

En bättre väg till ett friskare hjärta

Välkommen till Stockholm Heart Center (SHC)

SHC är en privatägd specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vår ambition är att ge människor bättre livskvalitet genom ett friskare hjärta. Vi har avtal inom kardiologi och obstruktiv sömnapné, samt finns med i vårdval klinisk fysiologi. Sedan den 1/4 2020 ingår SHC i Aleris-koncernen.

Våra mottagningar